panorama arkitekter
180202-Skrivaregatan.jpg

Virknålen 1 Hyllie

Virknålen 1, Hyllie

MALMÖ, BYGGSTART 2019
BYGGHERRE: MKB
ENTREPRENÖR: BAB
MEDVERKANDE:
ANDREAS FRYKMAN,
KRISTOFFER GULLBERG

Projektet är beläget söder om stationsområdet i Hyllie utmed Hyllie Boulevard där den planerade stadsutvecklingen övergår från centrums storskalighet till en mer homogen kvartersstruktur. 
Flerbostadshusen med 142 lägenheter och mindre lokaler i bottenvåningen bildar ett helt stadskvarter med bebyggelsen varierande i höjd mellan fyra till sju våningar mot de olika gatorna och gränderna.
Fasaderna är i tegel och delvis i trä där färgskalan och materialen harmonierar med varandra. En nyanserad variation i kulör, kontrast och karaktär skapar rytmik och indelar fasaderna i kortare längder.