panorama arkitekter
IMG_7953.jpg

Vårsången

Vårsången

MALMÖ, FÄRDIGT 2017
BYGGHERRE: TRIANON
ENTREPRENÖR: PEAB
MEDVERKANDE:
ANDREAS FRYKMAN,
ANDREAS PULVERER,
ALBERTO TENTI,
CAROLINA RÅBERG

Vårsången är ett flerbostadshusprojekt bestående av 154 lägenheter. Det är en del av ett pågående struktur- och förtätningsprojekt som omfattar hela Lindängens centrum.
Husen länkas samman med lokaler i två våningar som rymmer butiker, kafé, gym, kontor och tvättotek. De ger Munkhättegatan nytt liv och en stadsmässig karaktär.