panorama arkitekter
1.1.jpg

Teaterterrassen, Landskrona

Teaterterrassen, Landskrona

LANDSKRONA, PÅGÅENDE
BYGGHERRE: SERNEKE
ENTREPRENÖR: SERNEKE BYGG
MEDVERKANDE:
ANDREAS FRYKMAN,
ANDREAS PULVERER,
ALBERTO TENTI,
KRISTOFFER GULLBERG,
ANDREA BRØNDSTED,
JONATHAN MARAT


Projektet omfattar förvandlingen av en parkeringsyta till ett helt nytt stadskvarter. Kvarteret ligger mitt emot teaterparken och utgör idag ett stort tomrum i centrala Landskrona.

Visionen är ett kvarter med en händelserik arkitektur bestående av flera byggnadsdelar av varierande karaktär och byggnadshöjder som förhåller sig den omgivande strukturen. Den upphöjda bostadsgården är sammanflätad med staden genom terrasser med sittytor och grönska som blir en del av torget mot söder.

Fasadmaterialen är i huvudsak rött och gult tegel i samklang med den äldre närliggande bebyggelsen, med omsorg för detaljerna vad gäller mönstermurning och omfattningar kring fönster och dörrar.