panorama arkitekter
IMG_1025.jpg

Stapelbädden studentbostäder

Stapelbädden, studentbostäder

MALMÖ, FÄRDIGT 2018
BYGGHERRE: MKB
ENTREPRENÖR: THAGES
MEDVERKANDE:
ANDREAS FRYKMAN,
ANDREAS PULVERER
CAROLINA RÅBERG,
MAURO PAUL,
KRISTOFFER GULLBERG

Stapelbädden är ett socialt studentboende där alla lägenheter blickar mot varandra och har fysisk kontakt genom en rundvandring av loftgångar och balkonger.
Kvarteret omfattar 155 studentlägenheter med ett par mindre verksamhetslokaler i bottenvåningen mot omgivande gator.