panorama arkitekter
IMG_3596.jpg

Savoy, Malmö

Savoy, Malmö

MALMÖ, PÅGÅENDE
BYGGHERRE: ELITE HOTELS
ENTREPRENÖR: PEAB
MEDVERKANDE:
ANDREAS FRYKMAN,
ANDREAS PULVERER

Projektet omfattar total ombyggnad av 29 hotellrum med tillhörande korridorer och trapphuspartier i flygel som vetter mot Norra Vallgatan och kanalen.