panorama arkitekter
181217 Rosengårdcentrum vy 01.jpg

Rosengård Centrum

Stadsförnyelse av Rosengård Centrum

MALMÖ, PÅGÅENDE
BYGGHERRE: TRIANON
ENTREPRENÖR: PEAB
MEDVERKANDE:
ANDREAS FRYKMAN,
KRISTOFFER GULLBERG,
CAROLINA RÅBERG


Projektet är del av den pågående större stadsförnyelsen ”Amiralstaden” som omfattar utveckling av Rosengård och omvandlingen av Amiralsgatan från en öde infartsled till en händelserik stadsgata.

Panorama arkitekter har tagit fram skisser som underlag till Detaljplanen för fastigheten Rosengård Centrum på uppdrag av Trianon, Peab och i samarbete med Stadsbyggnadskontoret.

Visionen för Rosengård Centrum är att omvandla de enorma parkeringsytorna till en ny stadsdel. Våra skisser omfattar kvartersstrukturer av gator och torg innehållande bostäder, butiker, restauranger, skolor och bibliotek. Hela visionen rymmer upp emot 1000 nya bostäder.

Första etappen av pågående Detaljplan omfattar ca 185 lägenheter, en förskola, en skola, och publika lokaler.

Bebyggelsen varierar från tre till åtta våningar. En del av de lägre taken utnyttjas som grönytor för bostadsgårdarna och bildar terrasser som sammanflätas med torg och gator till nya händelserika stadsrum.