panorama arkitekter
pågen1.jpg

Pågen Malmö

Pågen, Malmö

MALMÖ, LÖPANDE PROJEKTERING
MEDVERKANDE:
ANDREAS PULVERER,
MAURO PAUL

Pågens bageri med sin långa tradition som sträcker sig ända bak till 1878 ligger med sitt huvudkontor centralt i Malmö.
I en ständig process utvecklas industrin med ny teknik vilket medför många om- och tillbyggnader med avancerade installationer.
Senast i raden är ett råvarulager som snart tas i bruk. På gång är nya tillverkningslinjer och ny pack- och plockhall samt skorplager.