panorama arkitekter
Coop_lokaler_1.jpg

Ny Handelsplats Trelleborg

Ny Handelsplats, Trelleborg

TRELLEBORG, FÄRDIGT 2019
BYGGHERRE: NREP
MEDVERKANDE:
ANDREAS PULVERER,
KRISTOFFER GULLBERG

Livsmedelsbutik med intilliggande lokaler på spännande läge i västra Trelleborg. Butiken utförs som en Stora Coop och blir 3500 m².
Byggnaden har delvis teglade fasader och gröna inslag som möter staden på ett fint sätt.