panorama arkitekter
NSorgenfri_2018_09_05_-Front.jpg

Norra Sorgenfri

Norra Sorgenfri

MALMÖ, BYGGSTART 2019
BYGGHERRE: IKANO BOSTAD
ENTREPRENÖR: IKANO PRODUKTION
MEDVERKANDE:
ANDREAS FRYKMAN,
ANDREAS PULVERER,
KRISTOFFER GULLBERG,
MAURO PAUL,
CAROLINA RÅBERG,
ANDREA BRØNDSTED

Projektet är del av den pågående större stadsförnyelsen av Norra Sorgenfri. Panorama arkitekter var delaktiga i utvecklingen av skiss och gestaltningsprogrammet till detaljplanen 2012 på uppdrag av Ikano i samarbete med övriga byggherrar i området och stadsbyggnadskontoret. Det är ett flerbostadshus i fem våningar med 67 lägenheter och mindre lokaler i bottenvåningen. Bygglov kommer att lämnas in årskiftet 2018/19. Arkitekturen är utformad i samklang med intentionen för stadsdelens småskaligare kvartersstruktur, variation och händelserika bottenvåningar.

Uttrycket är lite av industriell karaktär med inspiration från områdets bakgrund med fasader av tegel, metall och sten.