panorama arkitekter
Vy 2 - fasad mot väster.jpg

Motel L

Motel L, Brunnshög

LUND, PÅGÅENDE
BYGGHERRE: MAGNOLIA BOSTAD
ENTREPRENÖR: SERNEKE
MEDVERKANDE:
ANDREAS PULVERER
MAURO PAUL

Hotellet kommer ligga på Lunds högsta punkt i den nya stadsdelen södra Brunnshög och ska inhysa 252 rum. Det blir varierande volymer och ett torn på 14 våningar samt en skybar med fantastiska utsiktsmöjligheter.
Sockelvåningen utförs i svartmålat trä och resten av fasaden består av skivor och fasadplåt “high-end” med hög detaljnoggranhet. ”Lekfullhet” och “överraskande” har varit ledord i gestaltningen som har tagits fram i tidig dialog med Stadsbyggnadskontoret.