OM OSS


Panorama arkitekter AB startade sin verksamhet hösten 2007 och vi har vårt kontor på Norra Neptunigatan 11 i Malmö alldeles intill nya Malmö Saluhall
Våra uppdragsgivare är privata och offentliga, stora som små.
Vi har stor erfarenhet som gestaltande, utredande och projekterande arkitekter inom områden som bostäder, handel, kontor, P-hus, restaurering, och omfattar allt från nybyggnader, ombyggnader, planutredningar och utemiljö.


p a n o r a m a    a r k i t e k t e r