LINDÄNGEN ETAPP 2, MALMÖ


Bygglov klart för sista etappen med ett punkthus längst i väster med 33 lägenheter. Butiker & LSS boende i bottenvåning.
Byggstart i juni 2016.

Uppdragsgivare: PEAB och Trianon

Kontaktperson: Andreas Frykman


Pågående bygge av fösta etappen av 4 bostadshus med 120 lägenheter och butiker mot Munkhättegatan, kafé, gym, kontor, tvättotek och förskola.