STUDENTBOSTÄDER, STAPELBÄDDEN, VÄSTRA HAMNEN MALMÖ.Bygglov klart för ca. 160 studentlägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen intill Stapelbäddsparken i Västra hamnen. Byggstart under hösten 2016.
Uppdragsgivare: MKB
Kontaktperson: Andreas Frykman