STORA RÅBY

Huset idag
Ombyggnad av komplementbyggnad, det som förr var bårhus, till nytt samlingsrum och nya personaldelar.

Uppdraget har varit skissförslag, bygglov samt förfrågningsunderlag.
Kontaktperson: Andreas Pulverer

Beställare: Svenska kyrkan
Bygglovshandling