SANKT KNUT KYRKA, LUND


Ombyggnad av befintliga utrymmen till nya funktioner, samt fasadändring.
Uppdraget har varit skissförslag, bygglov samt förfrågningsunderlag.

Kontaktperson: Andreas Pulverer

Beställare: Svenska kyrkan