OM-OCH TILLBYGGNAD STENLADA TILL MÖTESGÅRD, KONFERENS OCH RESTAURANG.

Skiss och utredning för om-och tillbyggnad av en stenladugård i lantlig idyll till en mötesgård med restaurang, konferens och hotell.

Uppdragsgivare: Ikano fastigheter

Kontaktperson: Andreas Frykman