LINDÄNGEN, MALMÖ.


Bostäder, butiker och förskola. Vårsången 8, Lindängen Malmö.

För första gången på trettio år byggs det bostäder på Lindängen! Panorama arkitekter utvecklade skisser tillsammans med Byggherren Trianon AB och Peab för billigt attraktivt boende. Bygglovshandlingen blev klar i april i år och byggstart i juni. Ett flerbostadshusprojekt på Munkhättegatans södra sida, mitt emot Lindängens centrum. Det nya bygget är en del av ett pågående struktur- och förtätningsprojekt som omfattar hela Lindängens centrum.

De fyra bostadshusen rymmer både hyres- och bostadrätter och en förskola för omkring 100 barn. Husen länkas samman med lokaler i två våningar som rymmer butiker, kafé, gym, kontor och tvättotek, och ger Munkhättegatan karaktär av en stadsgataLägenheterna – 121 stycken, i huvudsak treor och fyror – beräknas vara klara under 2016 och inflyttning sker i fyra etapper under året.

Uppdragsgivare: Peab och Trianon.

Kontaktperson: Andreas Frykman