KV. SPÅRVÄGEN 8, NORRA SORGENFRI. MALMÖBostäder, Kv Spårvägen 8, Norra Sorgenfri, Malmö

Programskiss och bygglovsprojektering pågår för ca 56 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen i ett kvarter i Norra Sorgenfri. Panorama arkitekter gjorde också tidigare illlustrationsskisser till kommunens detaljplan för kvarteret.

Uppdragsgivare: Ikano bostad

Kontaktperson: Andreas Frykman