KV. DIMMAN, MALMÖ

Visionsbild
Projektet fortsätter med fasadrenovering av bef. byggnad, ombyggnad av entréer, skyltprogram samt hyresgästanpassningar.

Kontaktperson: Andreas Pulverer
Beställare: Atrium Fastigheter

Visionsbild: Alberto Tenti