KV. DIMMAN, MALMÖ. FÄRDIGSTÄLLT


Hyresgästanpassningar och bygghandlingsprojektering för till- och ombyggnad till Malmö stadsarkiv och Folkets Bio i arbetets gamla lokaler.

Projektet omfattar 7000 m² och stod klart 2015.
Kontaktperson: Andreas Pulverer
Hyresgäst: Malmö kulturförvaltning
Byggherre: Profi
Entreprenör: Veidekke

Bygglovshandling: BSK