ELINEGÅRD, MALMÖ.


Panorama arkitekter vann ett parallellt uppdrag för utveckling av två bostadskvarter med sammanlaggt 110 lägenheter i Elinegård vid Kalkbrottet! Bygglovsprojektering pågår nu.

Uppdragsgivare: Ikano bostad

Kontaktperson: Andreas Frykman

Vy från parken