BOSTÄDER SOLBJER KV. 4, BRUNNSHÖG, LUND


Programskiss och bygglovsprojektering pågår för ca 76 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen i ett kvarter i nya stadsdelen Solbjer i Lund. Panorama arkitekter gjorde också tidigare illlustrationsskisser till kommunens detaljplan för kvarteret.

Uppdragsgivare: Ikano bostad

Kontaktperson: Andreas Frykman