VILLA BILDH, VÄRNAMO. INFLYTTAT OCH KLART

Kollage
Nu är villan i Värnamo inflyttad och klar. Nu återstår bara markarbeten och anläggning av trädgården.

Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Andreas Bengtsson