SKISS KONTOR. SOLBJER KV. 3, BRUNNSHÖG, LUND
Utredningsskiss pågår som underlag till detaljplan för ett kvarter i Solbjer på Brunnshög i Lund. Ca 8000 kvm kontor med plats för mindre lokaler i bottenvåningen. I nordvästra hörnet reser sig ett högre torn!

Uppdragsgivare: Ikano Kontor

Illustrationer: Andreas Bengtsson
Ansvarig: Andreas Frykman