SKISS BOSTÄDER. SOLBJER KV. 4, BRUNNSHÖG, LUND
Utredningsskiss pågår som underlag till detaljplan för ett kvarter i Solbjer på Brunnshög i Lund. Ca 50 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen.

Uppdragsgivare: Ikano bostad

Illustrationer: Andreas Bengtsson
Ansvarig: Andreas Frykman