SKISS KV. SPÅRVÄGEN 8, NORRA SORGENFRI. MALMÖ


Utredningsskiss pågår som underlag till detaljplan för del av ett kvarter i Norra Sorgenfri, Malmö. Ca 51 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen.

Uppdragsgivare: Ikano bostad
Ansvarig arkitekt: Andreas Frykman