FÄRDIGSTÄLLDA BYGGEN

Malmö mässan
Under början av 2012 har vi på Panorama två färdigställda byggen att dela med oss av.

Malmös nya mässa som nu är inflyttad och invigd.
Uppdragsgivare: Midroc
Hyresgäst: Malmömässan och Mässrestauranger

Samt LKF:s trygghetsboende Gernandtska Lyckan i Lund.
Uppdragsgivare: NCC construction
Byggherre: LKF

Gernandtska Lyckan 19