ÅKARPSGÅRDEN, VELLINGE

Miljöbilder

Vi har upprättat förfrågningshandlingar för ombyggnad av huvudstall samt takbyte på Shettisstallet.

Beställare: Vellingebostäder, Vellinge kommun