OXIE VÅRDHEM

Bilder från bygget
Vårdhemmet förnyas och moderniseras med 600 m² tillbyggnader och ombyggnad av 4 st. paviljonger, 2200 m².
Byggs i 4 st. etapper

Byggherre: Hemsö Fastighets AB
Hyresgäst: Attendo Care
Entreprenör: NCC Construction Sverige
Arkitekt: Panorama arkitekter AB
Ansvarig: Andreas Pulverer
Översiktplan