IDÉSKISS BOSTÄDER, KV. SPÅRVÄGEN, NORRA SORGENFRI

Perspektiv från torget
Utredningsskiss pågår som underlag till detaljplan för del av ett kvarter i Norra Sorgenfri, Malmö. Ca 40 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen.

Uppdragsgivare: Peab bostad
Ansvarig arkitekt: Andreas Frykman