VOLYMSKISS BOSTÄDER, LIMHAMN

Volymstudie

Utredningsskiss pågår för ett kvarter med ca 115 lägenheter i en ny stadsdel i Limhamn.

Uppdragsgivare: Ikano bostad
Ansvarig arkitekt: Andreas Frykman