STUDENTBOSTÄDER, SEGE PARKOmbyggnad av administrationsbyggnad och vaktstuga i Sege Park Malmö till studentbostäder mellan 20 – 30 m².

Uppdragsgivare: NCC Construction Sverige AB
Ansvarig på Panorama: Andreas Pulverer
Färdigställt 2011.

Planritning och interiör