STAPLES, VÄXJÖNy terminalbyggnad för Staples i Öjaby, Växjö, ca. 20.000 m² lageryta med 2 st. tillhörande kontor på 1500 m².
Byggnaden har nyligen färdigställts och ligger intill flygplatsen.

Entreprenör: NCC Construction Sverige AB
Arkitekt: Panorama arkitekter AB
Ansvarig: Andreas Pulverer

Fasadritning