GERDAHALLEN, LUND


Exteriör
Panorama har ritat ombyggnaden av nya omklädnadsrum med tillhörande dusch- och bastuavdelningar 
för Gerdahallen i Lund.
Ombyggnaden är nu färdigställd och i bruk.

Entreprenör: NCC Construction Sverige AB
Ansvarig arkitekt: Andreas Pulverer
Planritning
Interiör