PSYKIATRIN SKÅNE, HJORTEN 14 TRELLEBORG


Söderfasad

Ombyggnaden omfattade tre plan av en befintlig byggnad nära hamnen i Trelleborg som hyresgästanpassning för Psykiatri Skåne, Psykiatrisk Öppenvård.

Uppdragsgivare: Dagon AB
Hyresgäst: Region Skåne
Ansvarig arkitekt: Andreas Frykman