OMBYGGNAD I STÅNGBYPanorama jobbar med en ombyggnad av en villa i Stångby.
Uppgiften består i ett nytt arbetsrum och ny entre.

Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Andreas Frykman