MALMÖ EXPO, PARKERINGSHUS


Vi upprättat förfrågningshandlingar på ett nytt p-hus tillhörande nya Malmömässan som håller på att uppföras. Byggnaden kommer att inrymma förutom parkeringshus med ca. 360 platser, även inlastning till mässan och butiker på bottenvåning.
Nybyggnaden skall uppfylla kraven för Green Building.
Handlingarna är ute på förfrågan.

Beställare: Midroc Project Management
Uppdragsansvarig på Panorama: Andreas Pulverer
Bygglovsarkitekt: Erik Giudice Architects