TILLBYGGNAD I HÅSTAD


Vy från trädgården idag
 I Håstad utanför Lund jobbar vi med en om och tillbyggnad av en villa.

Beställare: Privat
Uppdragsansvarig: Andreas Frykman


Skiss på tillbyggnad från trädgården