GLASBRUKET 2, LIMHAMNSKAJEN MALMÖ


Vy från kajen
Panorama arkitekter har börjat skissa på ett kvarter med ca 110 lägenheter för JM AB på Glasbrukskajen i Limhamn. Kvarteret ligger precis norr om kvarteret nu under uppförande. Andreas Frykman var uppdragsansvarig för det södra kvarteret och stod för idé och gestaltning vid anställning på Tema arkitekter.

Husen blickar ut mot ön i Limhamn, bron och havet bortom. Lägenheterna är fördelade på fyra byggnadskroppar i varierande höjd mellan 3 våningar och penthouse och 5 våningar och penthouse.
Fasaderna kommer bestå av mörkt tegel med inslag av vit puts eller fasadskivor i ett rytmiskt grafiskt spel.

Uppdragsgivare: JM AB
Ansvarig arkitekt: Andreas Frykman
Illustrationer: Andreas Bengtsson