Vi söker för närvarande en handläggande arkitekt med minst 5 års erfarenhet samt en medverkande arkitekt/ingenjör med några års erfarenhet för att utöka vårt team.Vi har nyligen flyttat till nya, fräscha lokaler i centrala Malmö och har många nya spännande och varierande projekt på bordet.

Skicka Din ansökan till info@panoramaarkitekter.se och vid frågor kontakta Andreas Pulverer eller Andreas Frykman.STUDENTBOSTÄDER, STAPELBÄDDEN, VÄSTRA HAMNEN MALMÖ.Bygglov klart för ca. 160 studentlägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen intill Stapelbäddsparken i Västra hamnen. Byggstart under hösten 2016.
Uppdragsgivare: MKB
Kontaktperson: Andreas Frykman
LINDÄNGEN ETAPP 2, MALMÖ


Bygglov klart för sista etappen med ett punkthus längst i väster med 33 lägenheter. Butiker & LSS boende i bottenvåning.
Byggstart i juni 2016.

Uppdragsgivare: PEAB och Trianon

Kontaktperson: Andreas Frykman


Pågående bygge av fösta etappen av 4 bostadshus med 120 lägenheter och butiker mot Munkhättegatan, kafé, gym, kontor, tvättotek och förskola.

LINDÄNGEN, MALMÖ.


Bostäder, butiker och förskola. Vårsången 8, Lindängen Malmö.

För första gången på trettio år byggs det bostäder på Lindängen! Panorama arkitekter utvecklade skisser tillsammans med Byggherren Trianon AB och Peab för billigt attraktivt boende. Bygglovshandlingen blev klar i april i år och byggstart i juni. Ett flerbostadshusprojekt på Munkhättegatans södra sida, mitt emot Lindängens centrum. Det nya bygget är en del av ett pågående struktur- och förtätningsprojekt som omfattar hela Lindängens centrum.

De fyra bostadshusen rymmer både hyres- och bostadrätter och en förskola för omkring 100 barn. Husen länkas samman med lokaler i två våningar som rymmer butiker, kafé, gym, kontor och tvättotek, och ger Munkhättegatan karaktär av en stadsgataLägenheterna – 121 stycken, i huvudsak treor och fyror – beräknas vara klara under 2016 och inflyttning sker i fyra etapper under året.

Uppdragsgivare: Peab och Trianon.

Kontaktperson: Andreas Frykman

 
 

ELINEGÅRD, MALMÖ.


Panorama arkitekter vann ett parallellt uppdrag för utveckling av två bostadskvarter med sammanlaggt 110 lägenheter i Elinegård vid Kalkbrottet! Bygglovsprojektering pågår nu.

Uppdragsgivare: Ikano bostad

Kontaktperson: Andreas Frykman

Vy från parken

KV. DIMMAN, MALMÖ. FÄRDIGSTÄLLT


Hyresgästanpassningar och bygghandlingsprojektering för till- och ombyggnad till Malmö stadsarkiv och Folkets Bio i arbetets gamla lokaler.

Projektet omfattar 7000 m² och stod klart 2015.
Kontaktperson: Andreas Pulverer
Hyresgäst: Malmö kulturförvaltning
Byggherre: Profi
Entreprenör: Veidekke

Bygglovshandling: BSK

BOSTÄDER SOLBJER KV. 4, BRUNNSHÖG, LUND


Programskiss och bygglovsprojektering pågår för ca 76 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen i ett kvarter i nya stadsdelen Solbjer i Lund. Panorama arkitekter gjorde också tidigare illlustrationsskisser till kommunens detaljplan för kvarteret.

Uppdragsgivare: Ikano bostad

Kontaktperson: Andreas Frykman

OM-OCH TILLBYGGNAD STENLADA TILL MÖTESGÅRD, KONFERENS OCH RESTAURANG.

Skiss och utredning för om-och tillbyggnad av en stenladugård i lantlig idyll till en mötesgård med restaurang, konferens och hotell.

Uppdragsgivare: Ikano fastigheter

Kontaktperson: Andreas Frykman

NY LANTBRUKSBYGGNAD, GARAGE OCH VERKSTAD, ÄLMHULT.


En byggnad i lantlig idyll med plats för verkstad, bil-båt-och traktorgarage samt förvaring.

Uppdragsgivare: Ikano fastigheter

Kontaktperson: Andreas Frykman

OMBYGGNAD SAVOY HOTELL, MALMÖ.


Savoy byggdes 1914. Det är en magnifik byggnad i jugendstil.

Ombyggnaden som vi var ivolverade i omfattade till stora delar restaurangköket och restaurangens matsal med en ny grill, samt 7 st nya hotellrum på andra våningen genom ombyggnad av befintliga utrymmen. Konferenssalarna på andra våningen renoverades också till en högre funktionell standard. En del nytillverkning av special snickerier ägde rum. Inga fasadändringar har gjorts.

Uppdragsgivare: Peab och Elite

Kontaktperson: Andreas Frykman


SANKT KNUT KYRKA, LUND


Ombyggnad av befintliga utrymmen till nya funktioner, samt fasadändring.
Uppdraget har varit skissförslag, bygglov samt förfrågningsunderlag.

Kontaktperson: Andreas Pulverer

Beställare: Svenska kyrkan

KV. SPÅRVÄGEN 8, NORRA SORGENFRI. MALMÖBostäder, Kv Spårvägen 8, Norra Sorgenfri, Malmö

Programskiss och bygglovsprojektering pågår för ca 56 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen i ett kvarter i Norra Sorgenfri. Panorama arkitekter gjorde också tidigare illlustrationsskisser till kommunens detaljplan för kvarteret.

Uppdragsgivare: Ikano bostad

Kontaktperson: Andreas Frykman

MIDSKEPPET OCH HÖGMASTEN, DOCKAN MALMÖ.

Vy över Högmasten och dockan
Panorama arkitekter har projekterat 114 lägenheter på Dockan i västra hamnen fördelat på ett kvarter med 5-våningshus och ett punkthus med 12 våningar längs ut vid kajkanten. Bygglovshandling, Wingårdh arkitekter.

Uppdragsgivare: Peab AB och JM AB

Kontaktperson: Andreas Frykman

BARKÅKRA, ÄNGELHOLM.


Nybyggnad av bostadshus, skissförslag och bygglovshandlingar.

Kontaktperson: Andreas Pulverer

DRAGÖRKAJEN, MALMÖ.


Kontor, restaurang och butiker på Dragörkajen i Limhamn.

Panorama arkitekter har ritat i sammarbete med Lars Asklund ett kontorshus vid Dragörkajen som rymmer även en restaurang och andra mindre butiker i bottenvåningen. Huset invigdes i augusti 2014.

Uppdragsgivare bygglov: Dragörkajen AB, genom Klövern och Lars Asklund

Uppdragsgivare bygghandling: Peab AB

Kontaktperson: Andreas Frykman

STORA RÅBY

Huset idag
Ombyggnad av komplementbyggnad, det som förr var bårhus, till nytt samlingsrum och nya personaldelar.

Uppdraget har varit skissförslag, bygglov samt förfrågningsunderlag.
Kontaktperson: Andreas Pulverer

Beställare: Svenska kyrkan
Bygglovshandling

KV. DIMMAN, MALMÖ

Visionsbild
Projektet fortsätter med fasadrenovering av bef. byggnad, ombyggnad av entréer, skyltprogram samt hyresgästanpassningar.

Kontaktperson: Andreas Pulverer
Beställare: Atrium Fastigheter

Visionsbild: Alberto Tenti

GRENVERKET


Hyresgästanpassningar och tillhörande byggprojektering för Storseglet kök och matsal, Internationella engelska skolan, kontor och butiker.

Kontaktperson: Andreas Pulverer
Byggherre: Hemsö
Entreprenör: NCC

NYFÖRVÄRV TILL PANORAMA!


Tidigare i år började Alberto Tenti hos oss, vi hälsar honom varmt välkommen!

Alberto kommer från Italien, där han studerade arkitektur på Venedigs universitet. Han var även utbytesstudent i Köpenhamn, vilket ledde till hans flytt till Sverige 2005.

Han har sedan dess jobbat i Malmö och ritat både bostadshus, infrastrukturprojekt och designuppdrag i mindre skala. Alberto älskar designprocessen och skissandet, men har även god projekteringserfarenhet och har genomfört ett flertal projekt från början till slut, både i AutoCAD och på senare tid Revit.


SKISS KONTOR. SOLBJER KV. 3, BRUNNSHÖG, LUND
Utredningsskiss pågår som underlag till detaljplan för ett kvarter i Solbjer på Brunnshög i Lund. Ca 8000 kvm kontor med plats för mindre lokaler i bottenvåningen. I nordvästra hörnet reser sig ett högre torn!

Uppdragsgivare: Ikano Kontor

Illustrationer: Andreas Bengtsson
Ansvarig: Andreas Frykman

VILLA BILDH, VÄRNAMO. INFLYTTAT OCH KLART

Kollage
Nu är villan i Värnamo inflyttad och klar. Nu återstår bara markarbeten och anläggning av trädgården.

Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Andreas Bengtsson

SKISS BOSTÄDER. SOLBJER KV. 4, BRUNNSHÖG, LUND
Utredningsskiss pågår som underlag till detaljplan för ett kvarter i Solbjer på Brunnshög i Lund. Ca 50 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen.

Uppdragsgivare: Ikano bostad

Illustrationer: Andreas Bengtsson
Ansvarig: Andreas Frykman

ÅKARPSGÅRDEN, VELLINGE

Miljöbilder

Vi har upprättat förfrågningshandlingar för ombyggnad av huvudstall samt takbyte på Shettisstallet.

Beställare: Vellingebostäder, Vellinge kommun

FÄRDIGSTÄLLDA BYGGEN

Malmö mässan
Under början av 2012 har vi på Panorama två färdigställda byggen att dela med oss av.

Malmös nya mässa som nu är inflyttad och invigd.
Uppdragsgivare: Midroc
Hyresgäst: Malmömässan och Mässrestauranger

Samt LKF:s trygghetsboende Gernandtska Lyckan i Lund.
Uppdragsgivare: NCC construction
Byggherre: LKF

Gernandtska Lyckan 19

SKISS KV. SPÅRVÄGEN 8, NORRA SORGENFRI. MALMÖ


Utredningsskiss pågår som underlag till detaljplan för del av ett kvarter i Norra Sorgenfri, Malmö. Ca 51 lägenheter med plats för mindre lokaler i bottenvåningen.

Uppdragsgivare: Ikano bostad
Ansvarig arkitekt: Andreas Frykman

OXIE VÅRDHEM

Bilder från bygget
Vårdhemmet förnyas och moderniseras med 600 m² tillbyggnader och ombyggnad av 4 st. paviljonger, 2200 m².
Byggs i 4 st. etapper

Byggherre: Hemsö Fastighets AB
Hyresgäst: Attendo Care
Entreprenör: NCC Construction Sverige
Arkitekt: Panorama arkitekter AB
Ansvarig: Andreas Pulverer
Översiktplan

GLASBRUKET 2, LIMHAMNSKAJEN MALMÖ

Vy från kajen
Panorama arkitekter skissar vidare på ett kvarter med ca 110 lägenheter för JM på Glasbrukskajen i Limhamn. Utveckling sker av det tidigare konceptet.

Uppdragsgivare: JM AB
Ansvarig arkitekt: Andreas Frykman
Illustrationer: Andreas Bengtsson

Foto: Martin Lindeborg


Kvarteret ligger direkt mot kajen precis norr om kvarteret nu under uppförande som Andreas Frykman var ansvarig för vid anställning på Tema arkitekter. Detta publicerades i tidningen Nybyggt i december 2011 och fick 4 hästar i betyg av Bogranskarna! Klicka på länk nedan till Nybyggts hemsida för att läsa mera.LÄS SYDSVENSKANS ARTIKEL HÄR

VILLA BILDH, VÄRNAMO. BYGGET ÄR IGÅNG

Vy från trädgården
Bygget av villan utanför Värnamo är i full gång. Taket ska ligga på till jul med inflyttning i April nästa år.

Beställare: Privat
Ansvarig arkitekt: Andreas Bengtsson